Naar overzicht
Werkgever | 06-07-2020


Op dinsdag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Die dag is een ideaal moment om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Daarom organiseert de Stichting Lezen en Schrijven van maandag 7 tot en met zondag 13 september de Week van Lezen en Schrijven. In de week gaat het net als voorgaande jaren om de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computer, tablet en smartphone.

Invulling van de Week van Lezen en Schrijven
Stichting Lezen en Schrijven richt zich tijdens de Week van Lezen en Schrijven op het agenderen van het thema laaggeletterdheid bij de politiek en het Nederlandse publiek. Dat doen ze door onderzoeksresultaten te delen, op 8 september media-activiteiten te organiseren en te communiceren over het herkennen van laaggeletterdheid.

Daarnaast roepen ze het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven op om in actie te komen voor een geletterde samenleving. Ze hopen de afgelopen jaren een beweging te hebben ingezet waardoor partners in het land zelf aan de slag gaan tijdens de Week van Lezen en Schrijven. Stichting Lezen en Schrijven richt zich vooral op de ondersteuning van gemeenten en organiseren zelf geen activiteiten in het land. Ze staan klaar met advies, voorbeelden ter inspiratie en een communicatietoolkit om zelf te downloaden.

Doet u mee?
Alleen samen bereiken we een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Doet u daarom mee met de Week van Lezen en Schrijven? Organiseer bijvoorbeeld een workshop of een letterlunch. Of een congres over laaggeletterdheid op de werkvloer of over het herkennen van laaggeletterdheid. Vanzelfsprekend volgens de dan geldende RIVM maatregelen. Op www.weekvanlezenenschrijven.nl vindt u alle informatie.

Delen

Gerelateerde berichten

Werkgever | 08-28-2020

Stevige impuls voor scholing en stageplaatsen

Bedrijven en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor opleidingskosten van medewerkers en voor het begeleiden van een stagiair.

Lees bericht

Werkgever | 01-27-2020

Ontwikkelen maatwerk leertraject

Je bent werkgever en ziet dat er iets moet gebeuren. Je beste medewerkers stappen over naar de concurrent, je vacatures staan lang open en het zittende personeel functioneert niet optimaal. Hoe houd je je medewerkers optimaal geïnformeerd met de voortdurende digitale, technologische en globale ontwikkelingen. Je wilt als organisatie tenslotte de beste producent of dienstverlener blijven?

Lees bericht

Werkgever | 01-27-2020

Hoe help ik mijn minder functionerende medewerker?

Een functioneringsprobleem is zowel voor medewerker als werkgever erg vervelend. Iedere medewerker wil presteren, gewaardeerd worden en vol zelfvertrouwen z’n werk doen. Elke leidinggevende wil een goed functionerend team dat deadlines haalt en output levert waarop de afdeling wordt beoordeeld. Als organisatie heb je daarbij nog de maatschappelijke verantwoordelijkheid medewerkers te laten functioneren en arbeidsmarktgeschikt te houden, formeel vastgelegd in de scholingsplicht in de WWZ. Afscheid nemen gaat niet zomaar; de werkgever moet alles gedaan hebben om de medewerker op het benodigde functieniveau te krijgen. Maar hoe bepaal je als leidinggevende/P&O’er hoe je de beste oplossing biedt voor een geconstateerd functioneringsprobleem? Wat is het standaardmedicijn; een training of opleiding? Of zijn er andere manieren om medewerkers beter te maken?

Lees bericht